Vizsgálatok

Az ikonokra kattintva tájékozódjon bővebben szolgáltatásainkról, kérjen időpontot!

Komplex gyógypedagógiai vizsgálat

A komplex gyógypedagógiai vizsgálat célja a játékba ágyazott, aktív együttműködésen alapuló játékos tevékenységek végzése közben a nagymozgás, finommotorika, koordináció; a testséma; az érzékelés és észlelés; az emlékezet, a figyelem; a beszéd, beszédészlelés, beszédértés, kommunikáció képességegyütteseinek feltérképezése; a feladattudat, feladattartás; az önállóság szintjének megállapítása.

Ezek alapján összegezni tudjuk, hogy a gyermek az életkorához képest mely képességeiben teljesít az elvártaknak megfelelően, gyengébben, vagy kiemelkedően. A vizsgálat után vállaljuk a gyermek igényeihez illeszkedő egyéni vagy csoportos fejlesztését.